ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Renault 4
Mercedes G Class
Chevrolet Corvette 1957
VW Beetle Convertible
Mercedes 300s
Laborghini Aventador
Chevrolet Caprice (New York Taxi)
ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ